હું શોધું છું

હોમ  |

નોટીફિકેશન
Rating :  Star Star Star Star Star   

વડોદરા શહેર ના જાહેરનામાનું લીસ્‍ટ
અનું  જાહેરનામાની વિગત  ઇસ્‍યુ કરનાર બ્રાન્‍ચ  અમલવારી  તારીખ 
શરૂઆત તારીખ  અંત તારીખ  
મોબાઇલ ખરીદી રજીસ્‍ટર  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૯/૦૫/૨૦૨૦ ૨૭/૦૭/૨૦૨૦
વાહન લે વેચ તથા ભંગાર બાબતે  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૯/૦૫/૨૦૨૦ ૨૭/૦૭/૨૦૨૦
પ્રતિબંધિત વિસ્‍તારમાં મોબાઇલ ઉપયોગ પર નિષેધ  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૯/૦૫/૨૦૨૦ ૨૭/૦૭/૨૦૨૦
બેન્‍ક , મોલ,આંગડીયા વિગેરે પર સીસીટીવી બાબત ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૯/૦૫/૨૦૨૦ ૨૭/૦૭/૨૦૨૦
લેબર કોન્‍ટ્રાકટર નું જાહેરનામું  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૬/૦૪/૨૦૨૦ ૧૪/૦૬/૨૦૨૦
હોટલ,લોજ, બોડીગ ભાડે આપવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૬/૦૪/૨૦૨૦ ૧૪/૦૬/૨૦૨૦
ચાર કરતા વધુ માણસોએ એકત્રીત ન થવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૩૦/૦૫/૨૦૨૦ ૧૩/૦૬/૨૦૨૦
લાઉડ સ્‍પીકર વગાડવા બાબત.  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૯/૦૫/૨૦૨૦ ૦૨/૦૬/૨૦૨૦
રીમોટ સંચાલિત , ડ્રોન હેલીકોપ્‍ટર અંગે  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૬/૦૪/૨૦૨૦ ૧૪/૦૬/૨૦૨૦
૧૦ ગણવેશ વેચાણ જાહેરનામુ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૩૧/૦૫/૨૦૨૦ ૧૪/૦૬/૨૦૨૦
૧૧ ઘર મકાન,રોડ, એકમ, ભાડે આપવા બાબત. એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૬/૦૪/૨૦૨૦ ૧૪/૦૬/૨૦૨૦
૧૨ સાયકલ/સ્‍કુટર ની ખરીદી માટે ID પ્રુફ બાબત  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૬/૦૪/૨૦૨૦ ૧૪/૦૬/૨૦૨૦
૧૩ હથિયારબંધી જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૪/૦૫/૨૦૨૦ ૦૭/૦૬/૨૦૨૦
૧૪ અનઅધિકત એજન્‍ટો,સ્‍ટાઉટ કે જેઓ પ્રજાને ગેરમાગ દોરી ગે.કા. પૈસા મેળવવા ઇસમો પર સરકારી કચેરીમાં પ્રતિબંધ  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૩૧/૦૫/૨૦૨૦ ૧૪/૦૬/૨૦૨૦
૧૫ PSA  ના ગાડ અને હથીયારી ગાડની બાયોડેટા આપવા અંગે  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૯/૦૫/૨૦૨૦ ૨૭/૦૭/૨૦૨૦
૧૬ PUC  માટે ID  પ્રુફ તથા વાહનની નોધણી કરાવવા બાબત. ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૯/૦૫/૨૦૨૦ ૨૭/૦૭/૨૦૨૦
૧૭ સ્‍કુલ /કોલેજ/ટયુશન કલાસની આસપાસ પ્રવેશવુ નહી  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૯/૦૫/૨૦૨૦ ૨૭/૦૭/૨૦૨૦
૧૮ STD/PCO/સીમ કાડના વેચાણ માટે  ડીસીપી ક્રાઇમ  ૨૯/૦૫/૨૦૨૦ ૨૭/૦૭/૨૦૨૦
૧૯ મહીલા મજુર  અંગે જાહેરનામુ  એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૬/૦૪/૨૦૨૦ ૧૪/૦૬/૨૦૨૦
૨૦ ઘરઘાટી નોકર એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૯/૦૫/૨૦૨૦ ૨૭/૦૭/૨૦૨૦
૨૧ સ્કુલવાન સીસીટીવી જાહેરનામું એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૯/૦૩/૨૦૨૦  
૨૨ કોરોના અંગેનું જાહેરનામું ક્રમાંક :G/CP/વિ.શા/જાહેરનામું/૧૬૪૯/૨૦૨૦ તા.૨૫/૦૪/૨૦૨૦ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૨૫/૦૪/૨૦૨૦  
૨૩ કોરોના અંગેનું જાહેરનામું ક્રમાંક :G/CP/વિ.શા/૧૯૯૩/૨૦૨૦ તા.૧૭/૦૫/૨૦૨૦ એસીપી સ્‍પેશ્‍યલ બ્રાન્‍ચ  ૧૮/૦૫/૨૦૨૦ ના ક.૨૪/૦૦ સુધી  
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
સીનીયર સીટીઝન માર્ગદર્શન
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 29-05-2020