હું શોધું છું

હોમ  |

ક્રાઇમની આંકડાકીય માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

વડોદરા શહેર

CRIME ANKDAKIY MAHITI

મંથલી ક્રાઈમ પત્રક - માહે – ૧૧/૨૦૧૯ જિલ્લો - વડોદરા શહેર પત્રક-ર

ક્રમ

હેડ

ચાલુ વર્ષના ૨૦૧૯
આજ દિન સુધીના

ગયા વર્ષના ૨૦૧૮
આજ દિન સુધીના

ગયા વર્ષના
કુલ

 ૧૧/૨૦૧૯  સુધીના

૧૧/૨૦૧૮  સુધીના

સને. ૨૦૧૮

જાહેર

શોઘ્યા

જાહેર

શોઘ્યા

જાહેર

શોઘ્યા

ખૂન

9

8

30

26

32

28

ખૂનની કોશિષ

25

24

31

30

34

33

શિ.મ.વધ.

1

1

3

3

3

3

કુલ ધાડ

4

4

3

3

4

4

હાઈવે ધાડ

-

-

-

-

-

-

સાદી ધાડ

4

4

3

3

4

4

કુલ લૂંટ

45

35

91

46

98

44

હાઈવે લૂંટ/વિઝી.

-

-

4

2

4

2

સાદી લૂંટ

45

35

87

44

94

42

૧૦

ગૃહ પ્રવેશ

-

-

-

-

-

-

૧૧

દિવસની ઘરફોડ

26

12

30

10

31

11

૧ર

રાતની ઘરફોડ

243

54

289

84

300

93

૧૩

ચોરીઓ કુલ

717

258

796

274

846

299

૧૪

ચો.મી.રાખવી

-

-

-

-

-

-

૧પ

ઠગાઈ

220

213

210

183

231

199

૧૬

વિશ્વાસઘાત

14

13

14

14

15

15

૧૭

ખોટા સિક્કા /બ.ચ.નોટો

3

2

1

1

1

1

૧૮

બિગાડ

1

1

7

6

7

6

૧૯

હંગામો

65

65

64

64

70

70

ર૦

ગે.કા. મંડળી

10

10

3

3

3

3

ર૧

ઝે.પ.આપવાના

-

-

-

-

-

-

રર

કુલ વ્યથા

219

215

228

226

248

246

ર૩

સાદી વ્યથા

143

139

159

157

172

170

ર૪

મહા વ્યથા

76

76

69

69

76

76

રપ

મ.હ.નયન

105

90

129

116

135

119

ર૬

સ.નો.હુમલો

15

15

17

17

18

18

ર૭

ફેટલ

131

84

151

101

163

110

ર૮

બીજા પરચૂરણ

767

718

700

640

770

703

ર૯

કુલ ટોટલ

2620

1822

2797

1847

3009

2005

૩૦

વાહન ચોરી

471

115

538

143

568

157

૩૧

એમ. કેસ.

6

6

7

7

8

8

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
સીનીયર સીટીઝન માર્ગદર્શન
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 09-12-2019