હું શોધું છું

હોમ  |

ક્રાઇમની આંકડાકીય માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

વડોદરા શહેર

CRIME ANKDAKIY MAHITI

મંથલી ક્રાઈમ પત્રક - માહે – ૭/૨૦૧૯ જિલ્લો - વડોદરા શહેર પત્રક-ર

ક્રમ

હેડ

ચાલુ વર્ષના ૨૦૧૯
આજ દિન સુધીના

ગયા વર્ષના ૨૦૧૮
આજ દિન સુધીના

ગયા વર્ષના
કુલ

 ૭/૨૦૧૯  સુધીના

૭/૨૦૧૮  સુધીના

સને. ૨૦૧૮

જાહેર

શોઘ્યા

જાહેર

શોઘ્યા

જાહેર

શોઘ્યા

ખૂન

7

6

17

13

32

28

ખૂનની કોશિષ

18

18

25

24

34

33

શિ.મ.વધ.

1

1

3

3

3

3

કુલ ધાડ

2

2

3

3

4

4

હાઈવે ધાડ

-

-

-

-

-

-

સાદી ધાડ

2

2

3

3

4

4

કુલ લૂંટ

42

31

43

21

98

44

હાઈવે લૂંટ/વિઝી.

-

-

2

1

4

2

સાદી લૂંટ

42

31

41

20

94

42

૧૦

ગૃહ પ્રવેશ

-

-

-

-

-

-

૧૧

દિવસની ઘરફોડ

16

7

19

4

31

11

૧ર

રાતની ઘરફોડ

139

33

176

30

300

93

૧૩

ચોરીઓ કુલ

432

142

482

127

846

299

૧૪

ચો.મી.રાખવી

-

-

-

-

-

-

૧પ

ઠગાઈ

154

144

144

134

231

199

૧૬

વિશ્વાસઘાત

11

10

7

7

15

15

૧૭

ખોટા સિક્કા /બ.ચ.નોટો

2

1

1

1

1

1

૧૮

બિગાડ

1

1

4

4

7

6

૧૯

હંગામો

51

51

46

46

70

70

ર૦

ગે.કા. મંડળી

8

8

2

2

3

3

ર૧

ઝે.પ.આપવાના

-

-

-

-

-

-

રર

કુલ વ્યથા

148

146

163

162

248

246

ર૩

સાદી વ્યથા

94

92

109

108

172

170

ર૪

મહા વ્યથા

54

54

54

54

76

76

રપ

મ.હ.નયન

71

53

94

89

135

119

ર૬

સ.નો.હુમલો

11

11

10

10

18

18

ર૭

ફેટલ

94

60

95

62

163

110

ર૮

બીજા પરચૂરણ

509

478

479

450

770

703

ર૯

કુલ ટોટલ

1717

1203

1813

1192

3009

2005

૩૦

વાહન ચોરી

292

70

329

59

568

157

૩૧

એમ. કેસ.

3

-

-

-

8

8

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
સીનીયર સીટીઝન માર્ગદર્શન
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 19-08-2019