પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

એસ.ટી. બસ ચાલકો અને કંડકટરોને સુચનાઓ

5/30/2020 11:28:53 PM

 

એસ.ટી. બસ ચાલકો અને કંડકટરોને અગત્‍યની સુચનાઓ : 

 • શહેરમાં બસ ધીમી ચલાવો. શાળા, ચાર રસ્તા અને ભીડ નજીક વિશેષ તકેદારી લો.
 • શહેરમાં પસાર થતી વખતે સ્કૂલરિક્ષા, નાનાવાહનો અને રાહદારીનો રોડ સલામતી અંગે વિશેષ દરકાર કરો.
 • પસેન્જરને ચડવા  ઉતરવા, અંગત સુવિધા (ટિફીન લેવા કે પરિચિત સાથે વાત કરવા ) અન્ય એસ.ટી. કર્મચારી બેસાડવાં નિયત બસ સ્ટેન્ડ સિવાય ગમે તે સ્થળે બસને ઉભી ન રાખો. આવા પ્રસંગે વાહન રોડ વચ્ચે ઉભુ રાખવાને બદલે ડાબી બાજુ સાઈડ પર ઉભુ રાખો.
 • દારૂ, કેફીપીણું કે નશાયુકત પદાર્થનું સેવન કરીંને વાહન ન ચલાવો. થાકેલ કે બિમાર હાલતમાં વાહન ન ચલાવો.
 • ફરજ ઉપર હંમેશા યુનીફોર્મ અને બેઈઝ ધારણ કરી આપની ઓળખ સ્પષ્ટ કરો. ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ પણ હંમેશા સાથે રાખો.
 • ડ્રાઈવરની કેબીનમાં તેમજ વાહનને સલામત રીતે ચલાવવામાં અડચણરૂપ થાય તે રીતે પેસેન્જર કે પરિચિતને ન બેસાડો.
 • અકસ્માત કે ટ્રાફીક જામના કારણે નિયત સમયથી મોડા થયા હોય તો પણ શહેરમાં વાહન વધુ ઝડપથી ન ચલાવો. ટ્રાફીક સંજ્ઞાઓ અને ટ્રાફીક પોલીસની સંજ્ઞાઓ / ઈશારાનો ચુસ્તપણે અમલ કરો.
 • શહેર વિસ્તારમાં જુદા વિભાગમાં મુકવામાં આવેલ ગતિ મર્યાદા નિયંત્રણો , એક માર્ગી રસ્તાની સુચનાઓ અને વળાંક સંબંધિત સંજ્ઞાઓનો પુરેપુરો અમલ કરવો.
 • સલામત ડ્રાઈવીંગ માટે વાહન શરૂ કરતાં પહેલાં તેની યાંત્રિક તેમજ પરચુરણ બાબતોની ચકાસણીની ટેવ પાડો.
 • સલામતીને અનુલક્ષીને આગળ જતા વાહનથી તમારું વાહન જરૂરી અંતરે રાખો વળંક વળતી વખતે અને બ્રેક મારતી વખતે જરૂરી ઈશારા / સંજ્ઞા આપો.
 • પેસેન્જરના સમાન અને માલ મિલ્કતની સુરક્ષા બાબતે ગંભીરતા દાખવી આ બાબતે નીચેની તકેદારી રાખવી.


(અ) યાંત્રિક ખરાબી પ્રસંગે વાહન શકય હોય ત્યાં સુધી નજીકની હોટલ કે ગામ સુધી લઈ લો. નિર્જન જગ્યાએ વિના કારણે વાહન ન રોકો.


(બ) બિનઅધિકૃત હોટલો કે ધાબા ઉપર બસ રોકવાને બદલે એસ.ટી. માન્ય કે પ્રવાસ નિગમ માન્ય હોટલો પર જ બસ રોકો.


(ક) નિયત કરેલ સ્ટેન્ડ સિવાયની જગ્યા પરથી જ પેસેન્જર કે એસ.ટી. કર્મચારી જેવી ઓળખ દર્શાવતા માણસને બેસાડો.


(ડ) બસમાં કોઈ મુસાફર ગુન્હાહીત સામાન/વસ્તુ સાથે કે શંકાસ્પદ હાલતમાં જણાય તો તત્કાલ પોલીસને જાણ કરો.


(ઈ) કોઈ પેસેન્જર ખીસ્સા કાતરૂ, બેગ લીફટીંગ વિ.નો ભોગ બન્યાનું ઘ્યાન પર આવે તો તુરંતજ નજીકના પોલીસ સ્ટેશન / પોલીસને જાણ કરો.

 • ગુનાહીત વસ્તુની હેરાફેરી કરનારને સરળતા ઉભી કરવા સ્ટેન્ડ સિવાયની જગ્યાએ વાહન રોકી તેને બસમાં બેસાડવો કે ઉતારવો તે ગૂનામાં મદદગારી સમાન છે એ વાત સ્પષ્ટ રીતે ઘ્યાનમાં રાખો.
 • એસ.ટી.ની સેવાના ઘોરણો અંગે રજુઆત કરનાર સાથે ઉશકેરણી જનક અને ઉઘ્ધત વર્તણુંક ન કરો. પેસેન્જર સાથે પણ સૈજન્યપૂર્ણ રીતે અને વિવેકથી વર્તો.
 • બસના છાપરા પર બેસી કે બસની સીડી કે પગથીયા પર લટકી કોઈ જોખમી રીતે મુસાફરી ન કરે તે જુઓ. રોડ અકસ્માતના પ્રસંગે ઈજા પામનારને નજીકના હોસ્પિટલ સુધી પહોંચાડવા મદદરૂપ બનો અને તકેદારી લો. અકસ્માત અંગે પોલીસને તુરંત જાણ કરો.